ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΩΝ

Προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εξετάσεις στα αθλήματα των Στρατιωτικών Σχολών.